Neljapäev / 8 oktoober / 20:58
 
 
Uudised E-kool Fotogalerii Tunniplaan
Uudised
  ÜLDINFO
  STRUKTUUR/ISIKKOOSSEIS
  ÕPPETEGEVUS
  DOKUMENDIKOGU
  KOOLIELU
 
Üritused 
  TAGASIVAADE
  RIIKLIK JäRELEVALVE
  LOGIN
Loodusteaduste alal uurimistööde suveolümpiaad 06.10.2015 

 Õnnitleme!

8.A klassi õpilane Daniil Vaino sai 1.koha Loodusteaduste alal uurimistööde suveolümpiaadis. Tema auhind on kaasaegne mikroskoop BioBlue.

 

Vaino-Afanasjev

Töö juhendaja Juri Afanasjev.


Jalgpalli Narva linna koolide meistrivõistlus 25.09.2015 

Õnnitleme!

8.-9. klasside poiste võistkond sai 3.koha jalgpalli Narva linna koolide meistrivõistlus!

Võistkond: Ljubim Oleksjuk (9.D), Artur Ivanov (9.D), Aleksei Žavoronkov (9.D), Aleksandr Jurõšev (8.Â), Daniil Bondar (8.Â), Ivan Šišov (9.Â), Aleksandr Bobrov (9.D), Raul Želnov (8.À), Nikita Jegorov (8.À).

jalgpall-8-9-2015

Treener: Andrei Kolyazin


Tšehhi loominguliste tööde konkurss „Mida sa tead Tšehhist?“ 23.09.2015 

Tšehhi Suursaatkond Tallinnas koostöös Ida-Viru Maavalitsusega kuulutab välja Loominguliste tööde konkursi „Mida sa tead Tšehhist?“

Loomingu teemaks on Tšehhiga seostuvad asjad: filmide ja multifilmitegelased, kunstnikud ja muusikud, kirjanikud ja teadlased, Škoda auto ja Tšehhi kaunid linnad või midagi hoopis muud.

Konkursile on oodatud on erinevad loomingulised tööd:
joonistused (kõikvõimalikes tehnikates) ja käsitööd.

Ootame osalema 12-16-aastaseid noori.

Tšehhi Saatkond annab kolme originaalsema töö autorile auhinna 15. oktoobril Narvas toimuval üritusel.

Oma töö palume saata/kohale viia aadressile: Ida-Viru Maavalitsus, Keskväljak 1, Jõhvi, mitte hiljem kui 9.10.2015.a.

Rohkem infot on siin.


Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel 11.09.2015 

 Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel

Projekti raames oli korraldatud õpetajate koolitus Taevaskoja Puhkekeskuses 19. -20.03.2015.

Koolituse üldeesmärk oli Narva Keeltelütseumi ja Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi pedagoogide koostöövõrgustiku arendamine ning Huvitava Kooli põhimõtete rakendamine (kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus). Kokku osales koolitusel 21 õpetajat: 10 Võrust ja 11 Narvast. Koolitus koosnes parimate praktikate jagamisest, individuaalsest tööst (õpetajate eneseanalüüs) ja tööst paarides (reflekteerimine ja edasiste koostöötegevuste planeemine).

Koolituse alleesmärgid ja tulemused:
1. Muuta partnerkoolides toimuv nähtavaks ja tõsta esile neid, kes juba on edukalt kooli huvitavamaks teinud: koolitajateks on partnerkoolide esindajad, kelle tunnid on kõige huvitavamad, kasutavad ainetevahelist lõimingut ja lähtuvad uue riikliku õppekava väärtustest.
Tulemus: koolituse jooksul jagasid õpetajad oma töö saavutusi, parimaid näideid, arutlesid ainetevahelise lõimingu võimalusi ja meetodeid, mis saavad kooli huvitamaks teha (näteks, Kalevipoja teema erinevates tundides interaktiivses vormis).

2. Arendada partnerkoolide pedagoogide professionaalsust koolitajana (koolituse läbiviijad, 3 inimest) ja õppeprotsessi arendajana (koolitusest osalejad, 20 inimest), tagada pedagoogiliste teadmiste levitamist.
Tulemus: Kahe päeva jooksul toimusid lühikoolitused korraldatud nii kooli õpetajate kui ka teiste koolide kutsutud õpetaja poolt. Koolitajad: Pille Kulberg (Võru Täiskasvanute Gümnaasium); Tatsiana Kupratsevich, Narva Keeltelütseum; Viia Haller, Sõmerpalu Põhikool.
Koolitaja Tatsiana Kupratsevich jagas oma kogemusi, kuidas ta tagab majanduse ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, ajaloo, inglise keele ja tööõpetuse lõimumimist.
Viia Haller jagas kogemusi, kuidas ta seob loodusaineid, tervisekasvatust ja vene keele õpet.
Pille Kulbergi valdkondadeks on eesti keel, kirjandus ja kunstiajalugu. Ta jutustas Kalevipoja teema õpetamise võimalustest erinevatel õppeainetel.
Kõik teised koolituse osalejad olid aktiivselt kaasatud paaritöös ja ühistegevuste planeerimisesse õppeprotsessi arendamiseks.

3. Toetada partnerkoolide arengut riiklike õppekavade rakendamisel ja õppimise ning õpetamise huvitavamaks ja nüüdisaegseks muutmisel: projekti tulemusena tekib koostööideede pank, mille algatusi õpetajad rakendavad koostöös.
Tulemus: koolituse jooksul alustasid osalejad koostööideede panga koostamisega, see töö nüüd jätkub.

4. Toetada õpetajat tema isikliku töö analüüsimise ja enesearendamise oskuste kujundamisel, reflektsiooni ja professionaalset enesearendamist kooskõlas õpetaja 7. taseme kutsestandardiga  (kutsestandardi punktid A 2.4.1. ja 2.4.2. ning B 2.4.).
Tulemus: Koolituse üheks osaks oli individuaalne reflekteerimine, mis aitas mõista seda, mis on toimunud koolituse ajal. Õpetajad kirjeldasid oma kogemust ja tundeid koolituse ajal, andsin hinnangut oma osalemisele, tegid kokkuvõtteid ja planeerisid edasiseid samme.

Projekti toetajad: algatus Huvitav Kool ja SA Innove

logod


Konkursist teemal "Virumaa kultuurilugu" 10.09.2015 

Viru Instituut kuulutab välja töölehtede konkursi teemal" Virumaa kultuurilugu".
Viru Instituut on seadnud eesmärgiks enam propageerida ja tutvustada Virumaa kultuurilugu. Meie lasteaedades ja koolides õpetatakse päris hästi tundma oma kodukanti, kuid tervikuna jääb Virumaaga seonduv tahaplaanile, sest kui räägitakse siis Eestist üldiselt.

Selleks, et tuua Virumaa teemad lastele ja õpilastele lähemale, korraldab instituut praktiliste õppematerjalide saamiseks Virumaa keele ja kultuuriloo õpetamisel töölehtede konkursi.
Töölehtede konkursi sihtrühm on koolieelikud ja põhikooliõpilased kooliastmeti nii eesti kui vene õppekeelsetes koolides.


Tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2015.
Konkursitööd saata e-posti aadressile marge@viruinstituut.ee märksõnaga Töölehtede konkurss.
Info Marge Lepikult, telefonil 5054319 või e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee


EU meistrivõistlus males 07.09.2015 

 Õnnitleme!

Augustis Austrias toimunud kuni 8 aastat vana tüdrukute meistrivõistlusei sai 2.B klassi õpilane Jekaterina Vaino viitsemeistriks.

 vaino-jekaterina


HITSA õpilastööde konkurss „Maailmariik Eesti“ 2015/2016 14.08.2015 

HITSA õpilastööde konkurss „Maailmariik Eesti“ 2015/2016

Kas tead, et maailma esimese minikaamera Minoxi leiutas Eestist pärit Walter Zapp? Ja et internetisuhtluskeskkond Skype on sündinud Eestis? Või et Eesti on kosmoseriik tänu tudengite loodud satelliidile ESTCube? Kuidas viiksid Sina Eesti maailmakaardile? Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub Sind osalema õpilastööde konkursil „Maailmariik Eesti”.

EENeti arvutijoonistuste vistlus Konkursitööd saad esitada kolmes arvestuses:
EENETI ARVUTIJOONISTUSTE VÕISTLUS
LAHE ASI JA PROGETIIGER DIGILOOVTÖÖDE VÕISTLUS

Laheda Asja võistlusele esita animatsioon, videofilm, digitaalne õppematerjal või käsitööese. ProgeTiigri võistlusele saada arvutimäng, mobiilne äpp, elektrooniline muusikapala või 3D -tehnoloogiaga tehtud töö.

Lisainfo on siin.


Ökoloogiline kokkutulek „Sinu jälg planeedil” 29.05.2015 

 Kevadel  2015. aasta Narva Keeltelütseumis oli läbinud projekt "Ökoloogiline kokkutulek „Sinu jälg planeedil”.

 3

Kokkutulekus osaleti õpilased Narva Keeltelütseumist, Vastseliina Gümnaasiumist, Sõmerpalu Põhikoolist, Osula Põhikoolist 8.-11. klassist, kes on aktiivselt huvitatud kekkonnakaitse tegevuses, osalevad loov- ja uurimustöödest antud teemal.

Projekti käigus viidi läbi järgmised üritused:  õkoloogiline kokkutulek, üurimisprojektide esitlus ja kaitsmine, loeng-vestlus „Ökoloogilised probleemid”, sotsiaalse ökoloogilise reklaami võistlus, Allmaa-muuseumi külastustamine, keskkonnamängud, eksursioon Ida-Virumaa suure ettevõttele AS Narva Vesi, koostöö plaanide arutlemine.

Projekti tegevused annavad võimaluse õpilaste siduda oma edasine haridustee ja töö loodus- ning reaalainetega, kujundada ja suurendada õpilastes kodanikuvastutust ja anda võimalus osaleda loodushoiutöös, et väljendada oma kodanikuhoiakut võideldes puhtama ja säästlikuma keskkonna eest.

Projekt toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KIK-logo


Inimeseõpetuseolümpiaad 26.05.2015 

 Õnnitleme!

Inimeseõpetuseolümpiaadi tulemused:
Piirkonnavoor:
Nika Kronk, 5.E - 2.koht
Jelizaveta Anderžanova, 6.A - 5.koht
Maksim Vassin, 7.E - 1.koht
Enola Melkova, 8.E - 3.koht
Julia Tšupina, 8.E - 1.koht

Lõppvoor:
Maksim Vassin, 7.E - 5.koht

Õpetaja Svetlana Anissimova


Ajaloolised konkursid 26.05.2015 

 Õnnitleme!

7.C klassi õpilane Mark Varaksin sai 7. koha 16. ajaloo-alaste uurimustööde võistluses Vabariigi Presidendi auhindadele “Eesti II maailmasõja ajal”.

Rahvusvahelises konkursis "Venok morskoi slavõ" sai 11.A klassi õpilane Georg Parts 1.koha ja 7.C klassi õpilane Mark Varaksin sai 2 koha.

Õpetaja Niina Varaksina

 


Leheküljed: (1 - 20)  1  2  3  4  5  6  »  Viimane » 


 
INFO VANEMATELE  
KEELEKüMBLUS  
ÕPPEMATERJALID  
PROJEKTID JA KONKURSID  
INTERNET-RESSURSSID  
METOODIKA  
TäNANE ILM ILM.EE LEHEL  
PõNEV TEADUS JäTKUSUUTLIKU ARENGU JAOKS  
 
Kangelaste 32, Narva, tel. 3570749 | faks 3560035 | mail@narvahg.edu.ee